facebook sharing button twitter sharing button sharethis sharing button line sharing button sharethis sharing button

วันธงไชย เดือน ตุลาคม ปี 2565

ตุลาคม
อัพเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2565

วันธงไชย เดือนตุลาคม 2565

    วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะ เป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพ เคลื่อนย้ายกำลัง หรือ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่ทำงานใหม่ ออกรถใหม่ สนใจดูดวงแบบเจาะลึก เฉพาะบุคคล พร้อมปรับแก้ดวงชะตา คลิ๊ก

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีขาล, ปีเถาะ, ปีมะแม และปีกุน
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง และปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอื่น ๆ ดูฤกษ์ยามดี สามารถทำได้ดี

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีชวด, ปีมะเส็ง, ปีระกา และปีฉลู

ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีมะโรง และปีจอ


ดูดวงจีน แบบเจาะลึกเฉพาะบุคคล
พร้อมปรับแก้ดวงชะตา
กับ

อาจารย์ เฉิน มู่ ชิว
(ค่าครู 399 บาท)

ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้
"ชื่อ นามสกุล
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. เวลาเกิด และ เพศ"

ส่งข้อมูลไปที่

Facebook Messenger
หรือ

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม
"โทร. 082-998-5999"
(อาจารย์รับสายด้วยตัวเอง)

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีกุน, ปีมะเมีย, ปีจอ และปีขาล

ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีวอก และปีมะเส็ง

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีวอก, ปีฉลู, ปีระกา และปีมะเส็ง
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีกุน และปีขาล

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีขาล, ปีจอ และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีชวด ปีเถาะ และปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีกุน, ปีมะเมีย, ปีจอ และปีขาล

ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีวอก และปีมะเส็ง

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ

ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีขาล, ปีจอ และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีชวด ปีเถาะ และปีระกา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีเถาะ, ปีขาล, ปีมะเมีย และปีจอ

ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะโรง, ปีฉลู และปีมะแม

ดูทั้งหมด
วันธงไชยประจำปี 2565