facebook sharing button twitter sharing button sharethis sharing button line sharing button sharethis sharing button

ความสำคัญของธาตุ

ความสำคัญของธาตุ
อัพเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2564

ธาตุบ่งบอกอุปนิสัย และอาชีพที่เหมาะสม

ธาตุสำคัญ (ธาตุหลัก) ในเรือนชะตา

    ตามศาสตร์จีนโบราณได้แบ่งธาตุบนเรือนชะตาของคนเราออกเป็น 5 ธาตุด้วยกัน คือ 1. ธาตุไม้ 2. ธาตุไฟ 3. ธาตุดิน 4. ธาตุทอง 5. ธาตุน้ำ ซึ่งการดูธาตุหลักของแต่ละคนต้องดูที่ราศีบนของวันเกิด เมื่อรวมธาตุในเรือนชะตาทั้งหมดจึงจะทราบว่าธาตุในเรือนชะตาของเรามีความสมดุลย์มากน้อยเพียงไร และมีปัญหาอย่างไรกับชะตาชีวิต

1. ธาตุไม้

อุปนิสัย
มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย ชอบออกสังคม ออกหน้าออกตาเปรียบเสมือนต้นไม้ ที่ขยายสาขาไปทั่ว
อาชีพที่เหมาะสมตามธาตุ
การสื่อสาร เช่น บุรุษไปรษณีย์ ประชาสัมพันธ์ ไกด์นำเที่ยว การเดินทาง เช่น เซลย์แมน งานขนส่ง กัปตัน แอร์ เชื้อเพลิง เช่น ค้าแก๊ส น้ำมัน งานโรงแรมฝ่ายบุคคล


ดูดวงจีน แบบเจาะลึกเฉพาะบุคคล
พร้อมปรับแก้ดวงชะตา
กับ
อาจารย์ เฉิน มู่ ชิว
(ค่าครู 399 บาท)

ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้
"ชื่อ นามสกุล
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. เวลาเกิด และ เพศ"

ส่งข้อมูลไปที่

Facebook Messenger
หรือ

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม
"โทร. 082-998-5999"
(อาจารย์รับสายด้วยตัวเอง)

2. ธาตุไฟ

อุปนิสัย
ใจร้อน ทำอะไรรีบเร่ง กล้าได้กล้าเสีย ใจกล้า ชอบเป็นผู้นำ ถ้าเข้าสังคมต้องการให้คนยกย่อง เป็นธาตุแห่งสติปัญญา มีหน้ามีตามีชื่อเสียง
อาชีพที่เหมาะสมตามธาตุ
ที่ปรึกษา ครูบาอาจารย์ ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ

3. ธาตุดิน

อุปนิสัย
หนักแน่น ทิฐิมานะ มั่นคง เชื่อมั่นตนเอง ไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดจะหนักแน่น
อาชีพที่เหมาะสมตามธาตุ
งานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร งานที่ดิน งานจัดสวน

4. ธาตุทอง

อุปนิสัย
แข็ง ทิฐิ ง้อใครไม่เป็น ประจบไม่เป็น ยอมหักไม่ยอมงอ
อาชีพที่เหมาะสมตามธาตุ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องแปรรูปจากวัตถุดิบ งานด้านศิลป์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ดอกไม้ประดิษฐ์ เจียระไนเพชรพลอย ทำทอง ก่อสร้าง

5. ธาตุน้ำ

อุปนิสัย
อ่อนหวาน ชุ่มฉ่ำ พูดเพราะ เสียงใส ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย เหมือนน้ำซึ่งอยู่ในภาชนะใด ก็เป็นรูปทรงนั้นๆ และชอบไหลลงสู่ที่ต่ำ ฉะนั้นคนธาตุน้ำต้องระวังจิต และความคิดของตนเองให้มาก
อาชีพที่เหมาะสมตามธาตุ
งานด้านบันเทิง ร้านอาหาร บาร์ ผับ ไนต์คลับ งานสีเทาๆ หลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือสิ่งที่เป็นอบายมุข

ดูทั้งหมด
เรื่องเกี่ยวข้อง