facebook sharing button twitter sharing button sharethis sharing button line sharing button sharethis sharing button

วันธงไชย

วันธงไชย
อัพเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2564

วันธงไชย

    วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะ เป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือ ขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่ ซึ่งเราจะดูจากราศีปีเกิด ของบุคคลนั้น ๆ เป็นหลัก วันธงไชยแต่ละวัน ใช่ว่าจะเหมาะสมกับคนทุกราศี ต้องดูวันนั้น ๆ ด้วยว่า เป็นวันราศีอะไร เหมาะสมกับราศีอะไร เช่น

วันธงไชย เป็นวันราศีชวด

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีชวด ราศีฉลู ราศีมะโรง และราศีวอก
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะเมีย ราศีเถาะ และราศีระกา

วันธงไชย เป็นวันราศีฉลู

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีฉลู ราศีชวด ราศีมะเส็ง และราศีระกา
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะแม ราศีมะโรง และราศีจอ

วันธงไชย เป็นวันราศีขาล

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีขาล ราศีกุน ราศีมะเมีย และราศีจอ
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีวอก และราศีมะเส็ง

วันธงไชย เป็นวันราศีเถาะ

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีเถาะ ราศีจอ ราศีมะแม และราศีกุน
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีระกา ราศีมะเมีย และราศีชวด

วันธงไชย เป็นวันราศีมะโรง

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะโรง ราศีระกา ราศีชวด และราศีวอก
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีจอ ราศีมะแม และราศีฉลู

วันธงไชย เป็นวันราศีมะเส็ง

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะเส็ง ราศีวอก ราศีฉลู และราศีระกา
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีกุน และราศีขาล

วันธงไชย เป็นวันราศีมะเมีย

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะเมีย ราศีมะแม ราศีขาล และราศีจอ
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีชวด ราศีเถาะ และราศีระกา

วันธงไชย เป็นวันราศีมะแม

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะแม ราศีมะเมีย ราศีเถาะ และราศีกุน
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีฉลู ราศีมะโรง และราศีจอ

วันธงไชย เป็นวันราศีวอก

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีวอก ราศีมะเส็ง ราศีชวด และราศีมะโรง
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีขาล และราศีกุน

วันธงไชย เป็นวันราศีระกา

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีระกา ราศีมะโรง ราศีฉลู และราศีมะเส็ง
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีเถาะ ราศีชวด และราศีมะเมีย

วันธงไชย เป็นวันราศีจอ

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีจอ ราศีเถาะ ราศีขาล และราศีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะโรง ราศีฉลู และราศีมะแม

วันธงไชย เป็นวันราศีกุน

จะเหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีกุน ราศีขาล ราศีเถาะ และราศีมะแม
แต่ไม่เหมาะสมกับ คนที่เกิดราศีมะเส็ง และราศีวอก เป็นต้น

ดูทั้งหมด
เรื่องเกี่ยวข้อง