facebook sharing button twitter sharing button sharethis sharing button line sharing button sharethis sharing button

วันธงไชย เดือน พฤศจิกายน ปี 2564

พฤศจิกายน
อัพเดตล่าสุด 6 ตุลาคม 2564

วันธงไชย เดือนพฤศจิกายน 2564

    วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะ เป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพ เคลื่อนย้ายกำลัง หรือ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่ทำงานใหม่ ออกรถใหม่ สนใจดูดวงแบบเจาะลึก เฉพาะบุคคล พร้อมปรับแก้ดวงชะตา คลิ๊ก

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีกุน, ปีมะเมีย, ปีจอ และปีขาล
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีวอก และปีมะเส็ง

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด


ดูดวงจีน แบบเจาะลึกเฉพาะบุคคล
พร้อมปรับแก้ดวงชะตา
กับ
อาจารย์ เฉิน มู่ ชิว
(ค่าครู 399 บาท)

ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้
"ชื่อ นามสกุล
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. เวลาเกิด และ เพศ"

ส่งข้อมูลไปที่

Facebook Messenger
หรือ

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติม
"โทร. 082-998-5999"
(อาจารย์รับสายด้วยตัวเอง)

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีฉลู, ปีมะโรง, ปีวอก และปีชวด
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะเมีย, ปีเถาะ และปีระกา

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีขาล, ปีจอ และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีชวด ปีเถาะ และปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะโรง, ปีฉลู, ปีมะเส็ง และปีระกา
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีเถาะ, ปีชวด และปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีชวด, ปีมะเส็ง, ปีระกา และปีฉลู
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีมะโรง และปีจอ

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีขาล, ปีจอ และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกิดปีชวด ปีเถาะ และปีระกา

ดูทั้งหมด
วันธงไชยประจำปี 2564