ผู้ดูแลระบบทั้งหมด
เพิ่มผู้ดูแลระบบ
# วัน-เดือน-ปี รหัสผู้ดูแลระบบ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ สถานะ ดำเนินการ
01 13-05-2564 US256400000007 Product Image นายผู้ดูแลระบบ Chenmuqiu 0818562246 [email protected] ผู้ดูแลระบบ/Administrator
02 09-06-2564 US256400000006 Product Image นายAdmin Sinsaechen 1 [email protected] ผู้ดูแลระบบ/Administrator
# วัน-เดือน-ปี รหัสผู้ดูแลระบบ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ สถานะ ดำเนินการ